28 toukokuuta 2020

Äsch, det där var väl inget!


Opiskelijoiden blogikirjoitus/Studentblogg 

Vad är din reaktion när du läser rubriken?
Väcker den tankar av igenkännande och kanske känslor från tidigare upplevelser stiger upp till ytan igen eller blir du enbart nyfiken och förhoppningsvis vill läsa inlägget.

Nu är det klart! Vårt examensarbete som blivande socionomer. Det känns skönt att ha kommit i mål. De första inledande stegen togs i december och längs med hela våren har vi samlat in kunskap och fakta via böcker, tidigare forskning och HSP-föreningars hemsidor. Vi har skrivit, skypat, messat, läst, intervjuat, kommenterat och diskuterat kring temat högkänslighet.

Det har varit en intressant vår. Vi har lärt oss mycket och processen har varit givande och förvånansvärt lätt och smidig. Att få skriva ett examensarbete med känslan av att det här kan komma till verklig nytta för någon har både stimulerat och motiverat oss.

Äsch, det där var väl inget! är rubriken på vårt examensarbete med en slutprodukt i form av en broschyr om högkänslighet riktad till arbetstagare inom ungdomstjänsterna. Genom att öka deras kunskap om högkänslighet hos unga hoppas vi kunna främja ett mer högkänslighetsvänligt bemötande inom ungdomsarbete. Arbetstagare inom ungdomstjänsterna har kommit med önskemål om hurudant material de önskar få om högkänslighet hos unga och utifrån svaren har broschyren utformats.

Med broschyren hoppas vi kunna bidra till svar på frågorna:

  • Hur identifierar man en ung med högkänslighet?
  • Vad ska man ta i beaktande då man handleder en ung med högkänslighet?
  • Hur bemöter man en ung med högkänslighet inom ungdomstjänsterna?

En av fem personer är högkänslig! Det kom som en överraskning för oss. Vi kände båda till högkänslighet, men kunde inte ana att personlighetsdraget var så vanligt. Och nu är då vårt examensarbete klart och vi kan ägna måndags- och onsdagskvällarna åt vad vi vill istället för de veckovisa skypeträffarna oss skribenter emellan.

Broschyren ”Ung och högkänslig” kommer att finnas tillgänglig på HSP-föreningen högkänsliga i Finland RF:s hemsida och kan laddas ner för utskrift. Det gläder oss att vi med hjälp av Hannu Sirkkiläs översättning också kunde göra en finsk version av broschyren, ”Nuori ja erityisherkkä”.

Examensarbetet, Äsch, det där var väl inget! En broschyr om högkänslighet riktad till arbetstagare inom ungdomstjänsterna, finns att läsa på Theseus.fi.

Mia Käld & Mymlan Uddström