21 kesäkuuta 2023

Työelämäopas avuksi herkkyyden tunnistamiseen työelämässä

Jäsenen blogikirjoitus:

Oletko jo tutustunut yhdistyksen julkaisemaan työelämäoppaaseen? Opas tarjoaa tiiviissä muodossa tietoa ja vinkkejä erityisherkkyydestä työelämässä niin herkille itselleen kuin muillekin. Miten herkkyys ilmenee ja mitä se merkitsee työelämässä? Oppaan voi ladata itselleen yhdistyksen verkkosivuilta pdf-muodossa. Paperiversioita voi tilata yhdistykseltä.

Opas on tehty vapaaehtoistyönä yhdistyksen työelämätiimissä usean hengen voimin. Oppaassa yhdistyy tutkimustieto ja käytännön kokemus työelämästä herkkien näkökulmasta. Pohjana oli yhdistyksen vanha, suppeampi versio oppaasta, jota nyt on päivitetty ja laajennettu. Työelämään liittyvää erityisherkkyystietoa on eri lähteissä hajallaan, ja sitä olemme halunneet tähän oppaaseen koota yhteen. Oppaan lopussa on lista käytetyistä lähteistä.

Oppaan alussa on teoriaosuus, jossa esitellään yleistä tutkimustietoa herkkyydestä. Erityisherkkyys on aivojen ja hermoston ominaisuus, joka ilmenee noin 15 - 20 prosentilla väestöstä. Erityisherkkyys-ilmiöstä eri tutkijat ovat käyttäneet hieman eri nimityksiä, mutta sen merkitys on tämä: ”herkkä ihminen havainnoi automaattisesti, taukoamatta ja hienojakoisesti sisäisen ja ulkoisen ympäristönsä eroja ja sävyjä” (Työelämäopas, s. 7). Mitä tämä merkitsee (työelämässä)? Se voi olla esimerkiksi tarkkuutta ja huolellisuutta, asioiden automaattista ja vaistomaista yhdistelemistä ja päättelemistä, ihmissuhteiden ja ilmapiirin voimakasta aistimista. Näistä kaikista voi lukea tarkemmin oppaan sivuilta.

Teoriaosuuden jälkeen oppaassa keskitytään erityisherkkään työntekijänä. Millaisia voimavaroja ja haasteita herkillä yksilöillä on työelämässä? Seuraavassa osassa käsitellään herkkyyttä työnhaun ja urasuunnittelun näkökulmasta. Mitä pitäisi osata ottaa huomioon? Viimeinen osa liittyy johtajuuteen – millainen erityisherkkä on johtajana?

Uudessa oppaassa olemme halunneet tuoda aiempaa enemmän esiin hyviä puolia ja vahvuuksia, joita erityisherkkyyteen liittyy. Monet herkät kokevat työelämässä, että herkkyyden hyviä puolia ei vielä ole opittu näkemään, arvostamaan ja hyödyntämään työpaikoilla. Moninaisuuden arvostamisesta ja edistämisestä työelämässä puhutaan paljon. Moni herkkä kokee silti edelleen, että tämä on tyhjää puhetta, joka ei toteudu oikeassa (työ)elämässä. Erityisherkkäkin voi kukoistaa työssään, mutta se edellyttää myös sopivaa työpaikkaa ja työnantajaa, sekä kuuntelevaa ja oikeudenmukaista esihenkilöä, sen lisäksi että herkältä itseltään se edellyttää hyvää itsetuntemusta. Vaatii taitoa osata sanallistaa erityisherkkyyden piirteitä muille, sillä suuri enemmistö ihmisistä ei ole herkkiä. Toisaalta vastaanottajalla myös täytyy olla halua ja kykyä ottaa erilaiset ihmiset huomioon.

Meillä Työelämäoppaan tekijöillä on kullakin omat työuramme, joihin on kuulunut herkille ihmisille tyypillisiä asioita kuten oman paikan hakemista ja monia erilaisia valintoja työuralla. Omaa polkua on joutunut hakemaan ehkä tavallista enemmän. Ja olemme huomanneet juuri työelämänäkökulman olevan itselle se juttu, jonka takia haluaa olla edistämässä yleistä tietoisuutta herkkyydestä ja herkkien itsetuntemusta. Meille työelämän ja herkkyyden yhteensovittaminen on ollut iso haaste, ja oppimiamme asioita haluamme jakaa myös muille. Avuksi niin herkille kuin muille ihmisille.

Mitä herkkyys työelämässä merkitsee sinulle? Miten herkkyytesi ilmenee? Mitä se merkitsee käytännössä? Miten tehdä omasta herkkyydestä työelämän vahvuus ja voimavara? Jos nämä kysymykset mietityttävät, tule pohtimaan yhdessä!

Syksylle on yhdistyksessä suunnitteilla työelämäaiheisia tapahtumia. Työelämäasiaa nostetaan esiin myös täällä blogissa sekä yhdistyksen Facebookissa ja Instagramissa.

Jos haluat saada enemmän tietoa erityisherkkyydestä, lähteitä voit katsoa yhdistyksen verkkosivuilta, jossa on kirjallisuuslista, linkkejä blogeihin ja muille hyville sivustoille. Perusteos herkkyydestä on kirjallisuuslistassa ensimmäisenä mainittu Elaine N. Aronin kirja Erityisherkkä ihminen (suom. Sini Linteri, Kustannusosakeyhtiö Nemo 2013). 

Terhi Lammi, HSP Kokemusasiantuntija

HSP Suomi ry / Työelämätiimi


12 kesäkuuta 2023

Vertaistukea, hyväksyntää ja voimavaroja

Yhdistyksen hankekoordinaattorin blogikirjoitus:

Nämä kolme tärkeää sanaa tämän kevään etävertaisryhmän osallistuja kertoi saaneensa ryhmään osallistumiselta. En voisi olla kiitollisempi nähdessäni nämä sanat, sillä meidän ohjaajien näkökulmasta se tarkoittaa yhtä asiaa: onnistuimme tavoitteessamme. Luoda turvallinen tila, jossa nuoret voivat saada vertaistukea, hyväksyntää ja voimavaroja. Työkaluja omaan pakkiinsa, jotta matkaa voi jatkaa eteenpäin yhä vahvempana. 

HSP Nuoret aikuiset -hankkeen kulunut vuosi on ollut antoisa. Vertaisryhmiä on takana kolme, samoin luovia ryhmiä. Olemme saaneet tänä keväänä toimintaan mukaan myös uusia vapaaehtoisia, jotka koulutuksen jälkeen aloittivat Nuorten herkkis-chatissa ohjaajina. Iso kiitos heille jokaiselle. Tänä keväänä aloitimme myös nuorten toiveesta syntyneet avoimet etävertaistapaamiset. Tapaamiset jatkuvat syksyllä, jolloin ohjaajina tapaamisissa ovat vertaiset Essi ja Miia. 

Syksyllä on tulossa myös paljon muita hienoja juttuja, kuten etäkirjoittamisryhmä sekä vertaisryhmä jännittäjille Oulussa yhteistyössä Ohjaamojen Onnin kanssa. Myös Poikien talon kanssa on tulossa mielenkiintoisia yhteistyökuvioita. On äärettömän tärkeää tuoda myös miesten äänet kuuluviin, sillä herkkyys ei katso sukupuolta. Tiesitkö, että tutkimusten mukaan erityisherkkyyttä on yhtä paljon sekä miehillä että naisilla? 

Kesä siintää edessäpäin, ja hankkeen toiminnot jäävät pikkuhiljaa tauolle. Toivon, että jokainen tekee kesästänsä oman näköisen kuunnellen itseään. Kehoaan, sydäntään, ajatuksiaan.  Ehkä voisit myös kysyä itseltäsi ”mitä minä tarvitsen juuri nyt”? Pysähdy, hengitä, usko ja luota. Mitä tahansa tuleekin, sinussa on kaikki voima jatkaa eteenpäin. Rohkeasti herkkänä. 

Anni Rimpiläinen