02 maaliskuuta 2022

Erityisherkkä lapsi, osa 2

Jäsenen blogikirjoitus:

Herkkyyden neljä laatua. Joillain on kaikki 4, joillain osa.

1. Fyysinen aistiherkkyys ja muu kehollinen herkkyys

Melu, valo, lämpötila, veto, vaatteet, materiaalit, vaatteiden laput, ruoka-aineet, yliherkkyydet vaikuttavat oloon kokonaisvaltaisesti. Voi myös olla herkkä lääkeaineille ja tuoksuille.

 2. Sosiaalinen herkkyys

Vuorovaikutus, empatia ja tunneäly. Tunneilmapiirin, mielialojen, vivahteiden huomaaminen/tunteminen. Herkkyys toisten tunnetiloille.

→ Kokee toisten tunteita ja jopa fyysisiä oloja omassa kehossaan.

On hyvä auttaa lasta erottamaan, milloin on kyse omasta tunteesta ja milloin toisen. Ja huomata myös itse, kuinka paljon oma tunnetila, rauhallisuus, turvan ja luottamuksen kokeminen vaikuttaa lapsen oloon, tunnetilaan ja käytökseen. Kirjojen ja satujen lukeminen lapselle auttaa myös tutkitusti omien ja toisten tunteiden ymmärtämiseen ja antaa valmiuksia niistä kommunikoimiseen ja ylipäätään maailman ymmärtämiseen laajemmin. 

3. Psyykkinen tunneherkkyys ja luovuus

Asioiden ottaminen raskaasti, tunteiden vaihtelu, vahvat tunteet, luovuus ja kauneudentaju. 

Tarve käsitellä kokemaansa aikuisen kanssa, pohtia asioita, puhua huolista ja tankata aikuisesta luottamusta ja turvaa. Tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Tunteiden syvällinen tulkinta esim. keskustelun, taiteiden tai kirjoittamisen kautta.

Anna lapselle välineitä kanavoida luovuuttaan haluamallaan tavalla. Se auttaa häntä käsittelemään tunteitaan ja olemaan yhteydessä itseensä.

4. Henkinen herkkyys

Intuitio, aavistukset, ihmeelliset "sattumat" ja henkiset kokemukset.

Rohkaise lasta kuuntelemaan intuitiotaan ja sisäistä viisauttaan, jotka ovat suuri apu ja vahvuus hänelle​.​

Henkisyys tai hengellisyys antaa usein voimaa.

​Merkityksellisyys, eettisyys ja oikeudenmukaisuus tärkeitä, ja se että saa toimia omien arvojensa mukaan.

Yhteenveto: Nämä lapset haastavat ja auttavat meitä kasvamaan ihmisinä, tulemaan tietoisemmiksi, ottamaan vastuun ajatuksistamme, tunteistamme ja uskomuksistamme. Saamme niistä palautetta suoraan lapsen käytöksessä, mikä on tehokas opetuskeino. Samalla opimme rakkautta, myötätuntoa ja omannäköistä polkua kulkemista, koska näiden lasten kanssa ei voi aina mennä sitä yleisimmin kuljettua polkua – ja se on hyvä ja voimaannuttava asia.

Susanna Sihto

 

Lue myös blogikirjoitus: Rakas, turvassa ja tuettu

1 kommentti: