15 lokakuuta 2018

Henkisyys erityisherkän elämässä


Asiantuntijan blogikirjoitus:

Elaine N. Aron käsittelee kirjassaan ”Erityisherkkä ihminen” (2013) jonkin verran myös henkisyyttä. Aron toteaa, että monet tunne- ja erityisherkät ihmiset pitävät henkisiä ja sielullisia asioita tärkeinä, ja henkinen elämä saattaa olla joillekin jopa heitä vahvimmin määrittävä piirre.

Aronin tutkimuksissa on tullut esille se, että henkisyys tarkoittaa erityisherkille jonkinlaista hiljaista elämänasennetta ja sisäistä rauhaa. Tähän liittyy useasti elämän tarkoituksen pohdinta ja eheyden ja pyhyyden tavoittelu omaan elämään. Jotkut erityisherkät kokevat saavansa tietoa intuitiivisesti. Joillakin on yliluonnollisia kokemuksia kuten selväaistisia näkyjä ja kuulemisia, ihmeiden kokemisia tai enkeleiden ja henkioppaiden läsnäolon tunnistamista.

Suomessa meillä ei ole mitään vastaavaa tutkimusta erityisherkkien henkisyydestä. Henkisyys ja sen monet muodot kuitenkin kiinnostavat suomalaisiakin yhä enemmän riippumatta siitä, ovatko he erityisherkkiä tai eivät. Monet harrastavat joogaa, mindfulness-meditaatiota, käyvät retriiteissä ja henkiseen hyvinvointiin liittyvillä kursseilla. Puhutaan uushenkisyydestä, johon liitetään erilaiset itsensä kehittämisen opit.

Uskontotieteellisessä tutkimuksessa käytetään ilmaisua ”keho- ja mieli -henkisyys”. Sillä tarkoitetaan huomion kiinnittymistä yksilöllisesti fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, terveelliseen ravintoon ja elämäntapavalintoihin. Uushenkisyys voidaan myös nähdä terapiakulttuurisena ilmiönä, jolloin ajatus henkilökohtaisesta muutoksesta, kasvusta ja kehityksestä sekä omien kokemusten ja tunteiden käsittelystä tulee ihmisille tärkeäksi.

Erityisherkän elämässä tällaiset kehoon ja mieleen liittyvät uushenkisyyden muodot ovat osalle tärkeitä monestakin syystä. Mielen ja kehon tasapaino on meille arkisen elämämme ydinasioita, jotta palaudumme esimerkiksi ylivirittyneisyyden tilasta. Oma hyvinvointimme ja siihen liittyvien tarpeiden tunnistaminen on tässä mielessä keskeinen elämämme teema.

Löydämme omat voimaantumisen keinomme ja esimerkiksi luonto eri vivahteineen on monille erityisherkille levähtämisen paikka ja oman sisäisen tietoisen läsnäolon saavuttamisen helpoimpia paikkoja. Ravinnon suhteen saatamme tehdä hyvin tarkkoja havaintoja, ja tunnistamme muutoksen tarpeita. Lisäksi meille tunnusomaista ovat vahvan sisäisen maailmamme johdosta juuri Aronin mainitsemat elämän syvemmät pohdinnat, arvotietoisuus ja sisäisen eheyden tavoittelu.

Hannu Sirkkilä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti