16 kesäkuuta 2020

Arvot avuksi erityisherkkien itsetuntemuksen parantamiseen

Opiskelijan/asiantuntijan blogikirjoitus:


Erityisherkät ihmiset reagoivat tavanomaista herkemmin erilaisiin ärsykkeisiin. Erityisherkkyys on useimmiten perinnöllinen ja synnynnäinen ominaisuus. Ominaisuuden itsessään tunnistaneet ovat yleensä tietoisia siitä, että erityisherkkyys vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Miten tuota tietoisuutta voisi hyödyntää, kehittää ja syventää matkalla kohti omannäköistä elämää, niin töissä kuin vapaa-ajalla? (Stång 2020.)
Kuva 1. Omien arvojen määrittely tarkoittaa valintoja siitä, mitä elämänpolkua pitkin aikoo kulkea. (Kuva: Sari Suominen)

Arvojen määrittely omien valintojen perustana

Kun tunnistaa erityisherkkyyden osana persoonallisuuttaan, voi ymmärtää itseään paremmin. Arvotyöskentelyn avulla pystyy vielä syvällisemmin oivaltamaan, mikä itselle on merkityksellistä ja minkä eteen kannattaa ja haluaa työskennellä. Arvotyöskentelyä voi jokainen tehdä ihan itsekseen. Arvot näkyvät tietoisesti ja tarkoituksella tehdyissä valinnoissa eli ihminen tekee kerta toisensa jälkeen arvojensa mukaisia tekoja, vaikka se olisi välillä vaivalloistakin (Pietikäinen 2014, 40). Arvotyöskentely saattaa auttaa tunnistamaan myös omaa piiloherkkyyttä. Herkkyyttä voidaan yrittää peittää ja tunteita piilotella, mikä aiheuttaa turtumusta niin mielen kuin kehon toiminnoissa. Herkkyyden peittely ja tunteiden piilottelu ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. (Heiskanen 2016, 34.)

Arvojen mukainen elämä

Osa erityisherkistä on uupunut työssään ja jotkut useamman kerran, koska he eivät ole ajoissa tunnistaneet uupumukseen johtanutta kuormittumistaan. Erityisherkkyyden tunnistaminen ja omien arvojen kirkastaminen auttavat tiedostamaan, millaisesta työstä nauttii ja mitkä tekijät ovat syynä liialliseen kuormittumiseen. Samalla voi pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset ristiriidat omien arvojen ja työelämän välillä. Ainakin ristiriitoja voi yrittää keventää, mikä voi tarkoittaa työtehtävien muokkausta tai jopa työpaikan vaihtamista. Se kuitenkin kannattaa, sillä omien arvojen mukaan eläminen voimaannuttaa sekä lisää hallinnan tunnetta ja merkityksellisyyttä omassa elämässä. (Stång 2020.)Kuva 2. Omien arvojen mukainen elämä vapauttaa. (Kuva: Reche 2016)

Arvo vai tavoite?

Pietikäisen (2014, 93) mukaan arvotyöskentely kannattaa aloittaa sen huomioimisesta, että arvot eivät ole yhtä kuin tavoitteet. Arvot ovat ihmisessä syvällä. Tärkeää on tekeminen, ei lopputulos. Arvojen mukaan eläminen vaatii joka päivä tekoja, joiden vaikutus ulottuu tulevaisuuteen. (Ibid.) Esimerkiksi itsensä kehittäminen on arvo, jonka toteuttamiseen tarvitaan pieniä askelia koko ajan, mutta jonka lopputulosta ei välttämättä pystytä mittaamaan. Arvojen mukaan tehdyt valinnat eivät voi mennä pieleen, sillä ne ovat osa kaikkein syvintä ja ominta, mitä ihmisessä on. (Stång 2020.)

Erityisherkkyyttä tutkittiin HSP Suomi ry:lle tehdyssä opinnäytetyössä, jonka tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä erityisherkkien työhyvinvoinnista (Stång 2020). Blogikirjoitus perustuu opinnäytetyöhön ja sen synnyttämiin pohdintoihin.

Kirjoittajat

Lennu Stång on LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija.

Sari Suominen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun alalla.Lähteet

Heiskanen, H. 2016. Herkkyyden voima - Opas omannäköiseen elämään. Espoo: Origonova Oy.

Pietikäinen, A. 2014. Kohti arvoistasi. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Stång, L. 2020. Erityisherkkyys työhyvinvoinnin muodostumisessa, case: HSP Suomi ry. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalous. Lahti. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/340631

Kuvat

Kuva 1. Sari Suominen.

Kuva 2. Reche, D. 2016. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-raising-both-hands-1556691/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti